Reklamacje

Jeżeli chcesz zareklamować nasz produkt i/lub usługę, zapraszamy do kontaktu. Rozpatrzymy Twoją reklamację w ciągu 14 dni.

Zwroty

Zgodnie z polskim prawem, konsumenci i przedsiębiorcy o cechach konsumenta mają możliwość skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W przypadku, gdy umowa o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy. Konsument (lub przedsiębiorca o cechach konsumenta) traci również prawo, jeżeli wyrazi zgodę na zrealizowanie usługi przed terminem odstąpienia od umowy na odległość jeżeli wyrazi taką zgodę.